Derma melalui Talipon

Sumbangan melalui telefon
Pembayaran/sumbangan anda melalui bil bulanan telefon anda.

 

Sila Dail:
1900 112 1150 (Derma $50)
1900 112 1110 (Derma $10)

 

Amalan sedekah jariah menerusi Tele-Irsyad ini memberikan anda peluang dan kemudahan untuk menyumbang.

Untuk keterangan lanjut sila hubungi kami di talian: (+65)  6238 9113