Sumbangan Langsung Melalui Cek

Sumbangan Langsung – melalui cek atas nama

“Madrasah Irsyad Fund”

dan kirimkan cek anda ke alamat berikut:

 

Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah
Singapore Islamic Hub
277, Braddell Road
Singapore 579711