Sumbangan Langsung

Sumbangan Langsung – melalui cek atas nama

“Madrasah Irsyad Fund” dan kirimkan cek anda ke alamat berikut:

Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah
Singapore Islamic Hub
277, Braddell Road
Singapore 579711