Your Gift

Assalamu’alaikum wr. wb.


Sumbangan Tuan/Puan yang berterusan yang dapat membantu kami bagi membiayai kos bagi tujuan-tujuan berikut:

  • Program luar darjah untuk pelajar
  • Meningkatkan mutu pembelajaran dan kurikulum
  • Membantu pelajar yang kurang berkemampuan dan lain-lain lagi.

 Sabda Rasulullah s.a.w.
“Amalan yang disukai Allah ialah yang berterusan, walaupun sedikit”
– Riwayat Bukhari dan Muslim

Kami berdoa agar Allah s.w.t. merahmati dan membalas budi anda dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda.
Sekian, terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Untuk keterangan lanjut sila hubungi kami di talian: (+65)  6238 9113